Egipt

Egypt

(PL)

Egipt jest krajem ubogim z powodu małego dochodu narodowego na osobę, jednak jest w lepszej sytuacji niż zdecydowana większość innych ubogich państw.

Z poniższego zestawienia wyłania się obraz społeczeństwa na niskiej stopie życiowej, jednakże dbającego o zaspokojenie podstawowych potrzeb prawie wszystkich obywateli.

Istotnym hamulcem rozwoju są ponadprzeciętne koszty zapewnienia bezpieczeństwa z powodu konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych.

Liczba ubogich wciąż wzrasta, co zagraża strukturze społecznej w Egipcie. Dojrzewają warunki do niepokojów.

Porównanie wskaźników ekonomicznych Egiptu i Polski

Wg prognozy na 2017 rok:

 1. Egipt ma dochód narodowy na osobę 3417 $ (tj. 4 razy niższy niż Polska).
 2. Tempo wzrostu PKB 4,4%, jest zbliżone do średniego wzrostu na świecie (w Polsce 4,6%).
 3. Bilans zagranicznych wpływów i wypływów finansowych jest ujemny i wynosi -16% PKB. (W Polsce +1% PKB.)
 4. Egipt jest dużym krajem o liczbie ludności 92 mln (2,4 raza liczniejszym niż Polska).
 5. Egipt ma 4,6% niedożywionego społeczeństwa, czyli 4,25 mln ludzi. Jest to lepszy wynik niż mają inne kraje o podobnym dochodzie narodowym na osobę. (W Polsce niedożywionych jest 5,5%, tj. 2 mln ludzi.)
 6. Podstawowe potrzeby społeczeństwa są zapewnione dość dobrze, bo ze wskaźnikiem 12 na 15 możliwych punktów. (Polska zapewnia podstawowe potrzeby ze wskaźnikiem 14.)
 7. Stopień rozwoju społecznego jest oceniany dość nisko, na 0,5 punkta (Polska 0,78). Średnia na świecie 0,56.
 8. Kraj jest nękany konfliktami międzynarodowymi i krajowymi, ich koszty łącznie z innymi kosztami utrzymania bezpieczeństwa szacuje się na 12% PKB(Polska jest oceniana jako kraj pokojowy, koszty bezpieczeństwa to około 6% PKB.)
 9. 6,9% Egipcjan żyje w skrajnym ubóstwie, czyli za mniej niż 322 egipskie funty na osobę miesięcznie (obecnie około 64 zł). To 6,3 mln ludzi. (W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 4,9% społeczeństwa, tj. 1,9 mln ludzi, przy czym u nas granica skrajnego ubóstwa to 550 zł.)
 10. 35,9% Egipcjan żyje na granicy ubóstwa, za mniej niż 482 EGP (96 zł) – to 33 mln ludzi. (W Polsce na granicy ubóstwa jest 19,2% społeczeństwa, tj. 7,3 mln ludzi, granica wynosi 634 zł.)
 11. Trzyosobowa rodzina potrzebuje co najmniej 3078 funtów egipskich (615 zł) miesięcznie, a płaca minimalna wynosi 1200 EGP (240 zł)(Granica ubóstwa trzyosobowej rodziny w Polsce to 1200 zł, a płaca minimalna wynosi 2100 zł.)
 12. Średnia płaca w Egipcie to około 7000 EGP (1360 zł). (Średnia płaca w Polsce jest 3 razy większa, 4100 zł.)
 13. Koszty życia w Egipcie są 1,8 raza niższe, niż w Polsce.
 14. Nierównomierność rozkładu dochodów w warstwach społeczeństwa jest taka sama, jak w Polsce i podobna do średniej światowej.
 15. Stopa bezrobocia w Egipcie nie jest bardzo duża, wynosi 11,3%(W Polsce bezrobotnych jest 4,7% ludzi zdolnych do pracy.)
 16. Egipcjanie (podobnie jak Polacy) nie należą do silnie empatycznych narodów, w rankingu 139 krajów zajmują 108 pozycję (Polacy 105). Rzadko dzielą się pieniędzmi – 110 miejsce (Polacy – 68), bardzo rzadko pracują w wolantariacie – 131 miejsce (Polacy – 104), ale dość często pomagają nieznajomym – 49 miejsce (Polacy – dopiero 115).

Mapa potrzeb w Egipcie


GubernatorstwoLudność [mln]UbóstwoBiedota [mln]
Asjut4,37671%3,106
Kair9,66032%3,073
Sauhadż4,74355%2,612
Prowincja Wschodnia6,71532%2,136
Ad-Dakahlijja6,17532%1,965
Bani Suwajf2,94165%1,907
Al-Buhajra5,99332%1,907
Al-Minja5,90732%1,879
Giza7,85123%1,825
Al-Kaljubijja5,29532%1,685
Aleksandria5,00532%1,592
Prowincja Zachodnia4,93332%1,569
Fajum3,26043%1,396
Al-Minufijja4,08632%1,300
Kina3,14040%1,268
Kafr asz-Shajch3,28332%1,045
Asuan1,48032%0,471
Damietta1,38132%0,439
Ismailia1,21632%0,387
Luksor1,18832%0,378
Port Said0,69432%0,221
Suez0,64532%0,205
Matruh0,45432%0,144
Synaj Północny0,44832%0,142
Prowincja Morza Czerwonego0,35832%0,114
Nowa Dolina0,23332%0,074
Synaj Południowy0,17532%0,056

Organizacje pomocowe

 • Misja dla miłości

Wolontariusze obejmują opieką sieroty i starców, służą schronieniem dla ulicznych dzieci, pomagają ślepym i głuchym i osobom ze specjalnymi potrzebami, redukują analfabetyzm, rozdają używane ubrania, oddają krew, uczą języków i obsługi komputerów, Koranu, pomagają potrzebującym w ubogich wioskach, dostarczają tam zestawy medyczne, leczą uzależnienia, karmią biednych, organizują pracę dla ubogich, odbudowują meczety i szkoły, poprawiają świadomość moralną młodzieży, sprzątają ulice i ogrody.

https://resala.org/

https://www.facebook.com/Resala.org

 • Caritas Egipt

Caritas – Egipt wspiera najbardziej podatne na przeciwności losu społeczności lokalne i grupy zmarginalizowane, stworzając im odpowiednie możliwości, aby mogły odkryć swoje zdolności i realizować swój potencjał. Głównie prowadzi szkolenia i doradztwo.

http://caritas-egypt.org

 • Fundacja Syria

Fundacja organizuje akcje na rzecz syryjskich uchodźców w Egipcie.

http://www.syria-algad.org

https://www.facebook.com/SyriaAlgadRF

Fairtrade International

WFTO

Naturland

Fair For Life

Gdzie są twoi przyjaciele

Opieka województw nad obszarami Egiptu: tabela.

Jeśli chcesz zająć się rozpoznawaniem sytuacji w jakimś obszarze, napisz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.