1. Ubogie społeczeństwa

Egipt

Posted on
Egypt

(PL) Egipt jest krajem ubogim z powodu małego dochodu narodowego na osobę, jednak jest w lepszej sytuacji niż zdecydowana większość innych ubogich państw. Z poniższego zestawienia wyłania się obraz społeczeństwa na niskiej stopie życiowej, jednakże dbającego o zaspokojenie podstawowych potrzeb prawie wszystkich obywateli. Istotnym hamulcem rozwoju są ponadprzeciętne koszty zapewnienia bezpieczeństwa z powodu konfliktów wewnętrznych […]